Prefabrykacja rozdzielni NN

Dobór, montaż i parametryzacja układów falownikowych

Serwisowanie rodzielni

Systemy sterownikowe PLC

Prefabrykacja szaf sterowniczych

Montaż profesjonalnych tras kablowych

Montaż, remonty i konserwacje urzadzeń w strefie Ex

Montaż, remonty i konserwacje silników elektrycznych

Montaż profesjonalnych tras kablowych

Montaż, remonty i konserwacje urządzeń chłodniczych

Projektowanie i realizacja zaawansowanych układów sterowania

Remonty i konserwacje rozdzielni elektrycznych

Montaż, remonty i konserwacje silników elektrycznych

Remonty i konserwacje rozdzielni elektrycznych

Medernizacje istniejących układów zasilania

Dobór urządzeń zabezpieczających

Remonty i konserwacje rozdzielni elektrycznych

 

Oferta


  Instalacje elektryczne obiektów:
- przemysłowych,
- energetycznych,
- handlowych,
- budownictwa mieszkaniowego.

  Sieci kablowe i napowietrzne (SN i NN).

  Montaż, przeglądy i konserwacje stacji transformatorowych.

  Prefabrykacja rozdzielni (SN i NN) oraz szaf sterowniczych.

  Instalacje odgromowe i uziemiające.

  Automatyzacja i wizualizacja procesów produkcyjnych.

  Montaż, remonty i konserwacje urzadzeń:
- przeciwwybuchowych (Ex),
- dźwigowych (dźwigi towarowo-osobowe, elektrowciągi, suwnice, żurawie i żurawiki),
- chłodniczych,
- spawalniczych,
- prostownikowych.

  Pomiary i badania:
- instalacji elektrycznych,
- kabli i sieci elektroenergetycznych (badania reflektometryczne),
- stacji transformatorowych (zabezpieczenia SN i NN),
- instalacji odgromowych i uziemiających.
- termowizyjne

  Projektowanie instalacji elektrycznych i automatyki przemysłowej.

  Kosztorysowanie robót budowlanych.

  Wynajem maszyn i pojazdów budowlanych
- Zwyżka na samochodzie terenowym Star 266
- Zwyżka na samochodzie Star 742
- Samochód ciężarowy z HDS
- Usługi mini koparką

Partnerzy


Partner firmy Astor

 

Copyright © 2013 El-Chem Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone.